Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Innlandet og Buskerud

Publisert: 04.05.2021 07:54 Gyldig: fra 04.05.2021 08:00 til 05.05.2021 17:00

Varseltype

Snø

Tirsdag og onsdag ventes snø i Buskerud og nordlige deler av Innlandet. Snøgrensen vil variere fra 200 til 500 moh, natt til onsdag noe lavere. Nedbøren avtar onsdag ettermiddag, først i Innlandet. Det ventes 10-20 cm snø.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 04.05.2021 08:00:00
05.05.2021 17:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Innlandet og Buskerud, 04 May 06:00 UTC til 05 May 15:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Innlandet og Buskerud, 04 May 06:00 UTC til 05 May 15:00 UTC.
Oversiktskart