Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark

Publisert: 29.04.2021 12:15 Gyldig: fra 29.04.2021 17:00 til 30.04.2021 02:00

Varseltype

Snøfokk

Fra torsdag ettermiddag er det ventet lokal snøfokk på grunn av kraftig vind og snøbyger fra nordvest.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 29.04.2021 17:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, 29 April 15:00 UTC til 30 April 00:00 UTC.
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, 29 April 15:00 UTC til 30 April 00:00 UTC.
Oversiktskart