Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Troms

Publisert: 29.04.2021 00:24 Gyldig: fra 29.04.2021 08:00 til 30.04.2021 14:00

Varseltype

Snø

Fra torsdag til fredag er det ventet lokalt opptil 20-30 cm snø på 24 timer. Mest snø er ventet å komme torsdag ettermiddag og kveld. I tillegg vil det i perioder blåse nord og nordvestlig stiv kuling utsatte steder.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 29.04.2021 08:00:00
30.04.2021 14:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Troms, 29 April 06:00 UTC til 30 April 12:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Troms, 29 April 06:00 UTC til 30 April 12:00 UTC.
Oversiktskart