Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 10.04.2021 11:12 Gyldig: fra 09.04.2021 08:00 til 11.04.2021 07:00

Varseltype

Snø

Fra fredag morgen til søndag morgen ventes det mye snø. I lavlandet ventes det lokalt 10-25 cm snø på 24 timer, i høyden ventes det mer snø.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 09.04.2021 08:00:00
11.04.2021 07:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Møre og Romsdal, 09 April 06:00 UTC til 11 April 05:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Møre og Romsdal, 09 April 06:00 UTC til 11 April 05:00 UTC.
Oversiktskart