Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 10.04.2021 11:08 Gyldig: fra 09.04.2021 12:00 til 10.04.2021 20:00

Varseltype

Snø

Fra fredag ettermiddag til lørdag kveld ventes det mye snø sør i Trøndelag. Lokalt 10-25 cm snø på 24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 09.04.2021 12:00:00
10.04.2021 20:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Trøndelag, 09 April 10:00 UTC til 10 April 18:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Trøndelag, 09 April 10:00 UTC til 10 April 18:00 UTC.
Oversiktskart