Varsel fra Meteorologisk Institutt

Normalt mye snø, grønt nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 07.04.2021 08:29 Gyldig: fra 04.04.2021 18:00 til 07.04.2021 10:00

Varseltype

Snø

Dette området er dekket av et annet varsel.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 04.04.2021 18:00:00
07.04.2021 10:00:00
Konsekvens Varselet er erstattet av et nytt farevarsel.
Råd Følg med på oppdaterte farevarsler.
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over normalt mye snø, grønt nivå, Trøndelag, 04 April 16:00 UTC til 07 April 08:00 UTC.
Kart over normalt mye snø, grønt nivå, Trøndelag, 04 April 16:00 UTC til 07 April 08:00 UTC.
Oversiktskart