Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag

Publisert: 06.04.2021 11:33 Gyldig: fra 04.04.2021 18:00 til 08.04.2021 07:00

Varseltype

Snø

Fra søndag kveld til torsdag morgen ventes det mye snø. I lavlandet kan det lokalt komme 15-30 cm snø på 24 timer, i høyden enda mer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 04.04.2021 18:00:00
08.04.2021 07:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag, 04 April 16:00 UTC til 08 April 05:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag, 04 April 16:00 UTC til 08 April 05:00 UTC.
Oversiktskart