Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

Publisert: 22.03.2021 11:22 Gyldig: fra 23.03.2021 07:00 til 24.03.2021 00:00

Varseltype

Vindkast

Tirsdag ventes sørvest og vest liten og periodevis full storm 22-25 m/s, med lokale vindkast på 27-35 m/s.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 23.03.2021 07:00:00
24.03.2021 00:00:00
Konsekvens Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 23 March 06:00 UTC til 23 March 23:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 23 March 06:00 UTC til 23 March 23:00 UTC.
Oversiktskart