Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært mye snø, oransje nivå (MET)

Rogaland

Publisert: 10.03.2021 11:36 Gyldig: fra 10.03.2021 13:00 til 11.03.2021 10:00

Varseltype

Snø

Fra onsdag ettermiddag ventes mye snø i indre og høyereliggende strøk, 25 til 50 cm. Snøgrensa ventes å stige gradvis. I kystnære strøk vil nedbøren raskt gå over til sludd og regn, og utover torsdag ventes en snøgrense på 200-600 moh.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-for-svaert-mye-sno-ostafjells-og-i-rogaland
Faren øker fra 10.03.2021 13:00:00
11.03.2021 10:00:00
Konsekvens Det kan være generelt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn mye ekstra tid til transport og kjøring. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over svært mye snø, oransje nivå, Rogaland, 10 March 12:00 UTC til 11 March 09:00 UTC.
Kart over svært mye snø, oransje nivå, Rogaland, 10 March 12:00 UTC til 11 March 09:00 UTC.
Oversiktskart