Varsel fra Meteorologisk Institutt

Ikke fare for polart lavtrykk, grønt nivå (MET)

Frøyabanken, Haltenbanken, Sklinnabanken, Trænabanken, C4, D3, Dype D4, E3, F3, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Publisert: 07.03.2021 01:13 Gyldig: fra 06.03.2021 07:00 til 07.03.2021 02:00

Varseltype

Polart lavtrykk

Dette farevarselet er nedgradert. Følg med på oppdaterte prognoser på yr.no for aktuelt varsel.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 06.03.2021 07:00:00
07.03.2021 02:00:00
Konsekvens Ingen ventede konsekvenser.
Råd Følg med på oppdaterte farevarsler.
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over ikke fare for polart lavtrykk, grønt nivå, Frøyabanken, Haltenbanken, Sklinnabanken, Trænabanken, C4, D3, Dype D4, E3, F3, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, 06 March 06:00 UTC til 07 March 01:00 UTC.
Kart over ikke fare for polart lavtrykk, grønt nivå, Frøyabanken, Haltenbanken, Sklinnabanken, Trænabanken, C4, D3, Dype D4, E3, F3, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, 06 March 06:00 UTC til 07 March 01:00 UTC.
Oversiktskart