Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

Publisert: 04.03.2021 11:19 Gyldig: fra 05.03.2021 19:00 til 07.03.2021 04:00

Varseltype

Snøfokk

Fra fredag kveld vil sterk vestlig vind og snøbyger gi snøfokk i fjellet, først i fjellområder nord for Finse, fra natt til lørdag også sør for Finse. Vind og nedbør avtar natt til søndag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 05.03.2021 19:00:00
07.03.2021 04:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 05 March 18:00 UTC til 07 March 03:00 UTC.
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 05 March 18:00 UTC til 07 March 03:00 UTC.
Oversiktskart