Varsel fra Meteorologisk Institutt

Is, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark

Publisert: 26.02.2021 09:34 Gyldig: fra 24.02.2021 11:00 til 26.02.2021 22:00

Varseltype

Is

Fredag er det fremdeles fare for is på grunn av regn som fryser på kald bakke, hovedsakelig i nordlige deler av Øst-Finnmark. Regnet brer seg østover i løpet av dagen.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 24.02.2021 11:00:00
26.02.2021 22:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.
Råd Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over is, gult nivå, Øst-Finnmark, 24 February 10:00 UTC til 26 February 21:00 UTC.
Kart over is, gult nivå, Øst-Finnmark, 24 February 10:00 UTC til 26 February 21:00 UTC.
Oversiktskart