Varsel fra Meteorologisk Institutt

Is, gult nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 20.02.2021 10:14 Gyldig: fra 20.02.2021 08:00 til 20.02.2021 21:00

Varseltype

Is

Fra lørdag formiddag til lørdag kveld ventes lokalt is i Trøndelag, på grunn av regn som fryser på bakken.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 20.02.2021 08:00:00
20.02.2021 21:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over is, gult nivå, Trøndelag, 20 February 07:00 UTC til 20 February 20:00 UTC.
Kart over is, gult nivå, Trøndelag, 20 February 07:00 UTC til 20 February 20:00 UTC.
Oversiktskart