Varsel fra Meteorologisk Institutt

Normale vindkast, grønt nivå (MET)

Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark

Publisert: 19.02.2021 11:57 Gyldig: fra 19.02.2021 12:00 til 19.02.2021 13:00

Varseltype

Vindkast

Dette farevarselt har blitt ertsattet av av et nytt farevarsel.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 19.02.2021 12:00:00
Konsekvens Varselet er erstattet av et nytt farevarsel.
Råd Følg med på oppdaterte farevarsler.
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over normale vindkast, grønt nivå, Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, 19 February 11:00 UTC til 19 February 12:00 UTC.
Kart over normale vindkast, grønt nivå, Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, 19 February 11:00 UTC til 19 February 12:00 UTC.
Oversiktskart