Varsel fra Meteorologisk Institutt

Is, gult nivå (MET)

Østfold

Publisert: 18.02.2021 09:04 Gyldig: fra 18.02.2021 15:00 til 19.02.2021 00:00

Varseltype

Is

Fare for regn som fryser på bakken torsdag ettermiddag og kveld.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 18.02.2021 15:00:00
19.02.2021 00:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket.
Råd Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over is, gult nivå, Østfold, 18 February 14:00 UTC til 18 February 23:00 UTC.
Kart over is, gult nivå, Østfold, 18 February 14:00 UTC til 18 February 23:00 UTC.
Oversiktskart