Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

Publisert: 17.02.2021 09:46 Gyldig: fra 16.02.2021 17:00 til 19.02.2021 05:00

Varseltype

Snøfokk

Onsdag og torsdag fortsatt lokal snøfokk i fjellet på grunn av sterk vind fra sørøst og snø, minkende vind fra natt til fredag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 16.02.2021 17:00:00
19.02.2021 05:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 16 February 16:00 UTC til 19 February 04:00 UTC.
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 16 February 16:00 UTC til 19 February 04:00 UTC.
Oversiktskart