Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Nord-Helgeland, Saltfjellet og Salten

Publisert: 15.02.2021 11:13 Gyldig: fra 16.02.2021 19:00 til 17.02.2021 13:00

Varseltype

Snøfokk

Fra tirsdag kveld til onsdag ettermiddag lokal snøfokk pga. øst og sørøst kuling og mye løssnø.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 16.02.2021 19:00:00
17.02.2021 13:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Nord-Helgeland, Saltfjellet og Salten, 16 February 18:00 UTC til 17 February 12:00 UTC.
Kart over kraftig snøfokk, gult nivå, Nord-Helgeland, Saltfjellet og Salten, 16 February 18:00 UTC til 17 February 12:00 UTC.
Oversiktskart