Varsel fra Meteorologisk Institutt

Normalt mye snø, grønt nivå (MET)

Trøndelag nord for Trondheimsfjorden

Publisert: 14.02.2021 10:43 Gyldig: fra 13.02.2021 01:00 til 14.02.2021 12:00

Varseltype

Snø

Det er ikkje lenger venta store snømengder i området.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 13.02.2021 01:00:00
14.02.2021 12:00:00
Konsekvens Ingen ventede konsekvenser.
Råd Forhold deg normalt.
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over normalt mye snø, grønt nivå, Trøndelag nord for Trondheimsfjorden, 13 February 00:00 UTC til 14 February 11:00 UTC.
Kart over normalt mye snø, grønt nivå, Trøndelag nord for Trondheimsfjorden, 13 February 00:00 UTC til 14 February 11:00 UTC.
Oversiktskart