Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Sør-Troms

Publisert: 10.02.2021 07:46 Gyldig: fra 10.02.2021 07:00 til 11.02.2021 13:00

Varseltype

Snø

Onsdag og fram til torsdag ettermiddag kan det komme 20 til 40 cm snø på 24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 10.02.2021 07:00:00
11.02.2021 13:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Sør-Troms, 10 February 06:00 UTC til 11 February 12:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Sør-Troms, 10 February 06:00 UTC til 11 February 12:00 UTC.
Oversiktskart