Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 31.01.2021 11:11 Gyldig: fra 31.01.2021 01:00 til 01.02.2021 01:00

Varseltype

Snø

Søndag er det ventet snøbyger, lokalt kan det komme 20-30 cm i løpet av 24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 31.01.2021 01:00:00
01.02.2021 01:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Møre og Romsdal, 31 January 00:00 UTC til 01 February 00:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Møre og Romsdal, 31 January 00:00 UTC til 01 February 00:00 UTC.
Oversiktskart