Varsel fra Meteorologisk Institutt

Normalt mye snø, grønt nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 28.01.2021 07:58 Gyldig: fra 27.01.2021 19:00 til 28.01.2021 09:00

Varseltype

Snø

Dette farevarselet er nedgradert. Følg med på oppdaterte prognoser på yr.no for aktuelt varsel.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 27.01.2021 19:00:00
28.01.2021 09:00:00
Konsekvens Ingen ventede konsekvenser.
Råd Forhold deg normalt.
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over normalt mye snø, grønt nivå, Møre og Romsdal, 27 January 18:00 UTC til 28 January 08:00 UTC.
Kart over normalt mye snø, grønt nivå, Møre og Romsdal, 27 January 18:00 UTC til 28 January 08:00 UTC.
Oversiktskart