Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært kraftige vindkast pågår, oransje nivå (MET) Ekstremværet Frank

Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms

Publisert: 22.01.2021 12:03 Gyldig: fra 22.01.2021 12:00 til 22.01.2021 18:00

Varseltype

Vindkast

Fredag ettermiddag ventes fortsatt øst og sørøstlig storm, med lokalt kraftige vindkast på 30-40 m/s. Den sterkeste vinden avtar først i sør, mot kvelden også i nord. Det er observert svært kraftige vindkast i hele området, og det er fortsatt forventet å være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind samtidig som andre steder kan oppleve svært kraftige vindkast. I tillegg er temperaturen på utsatte steder -7 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip.

Navn Frank
Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 22.01.2021 12:00:00
22.01.2021 18:00:00
Konsekvens Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over ekstremværet Frank: Svært kraftige vindkast pågår, oransje nivå, Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms, 22 January 11:00 UTC til 22 January 17:00 UTC.
Kart over ekstremværet Frank: Svært kraftige vindkast pågår, oransje nivå, Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms, 22 January 11:00 UTC til 22 January 17:00 UTC.
Oversiktskart