Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Vestlandet sør for Stad

Publisert: 22.01.2021 10:33 Gyldig: fra 22.01.2021 15:00 til 23.01.2021 13:00

Varseltype

Snø

Frå i ettermiddag, fredag, til laurdag ettermiddag ventast lokalt mykje snø. Snøgrensa ventas å liggje på 200-500 m, frå natt til laurdag synkjande. Dei største nedbørmengdane er venta i områda nord for Boknafjorden og sør for Sognefjorden.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 22.01.2021 15:00:00
23.01.2021 13:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 22 January 14:00 UTC til 23 January 12:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 22 January 14:00 UTC til 23 January 12:00 UTC.
Oversiktskart