Varsel fra Meteorologisk Institutt

Ekstremt kraftige vindkast pågår, rødt nivå (MET) Ekstremværet Frank

Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms

Publisert: 22.01.2021 05:49 Gyldig: fra 22.01.2021 07:00 til 22.01.2021 18:00

Varseltype

Vindkast

Fredag ventes fortsatt øst og sørøstlig storm, med ekstremt kraftige vindkast lokalt på 35-50 m/s. Den sterkeste vinden avtar utover fredag i sør, mot kvelden også i nord. Det er observert ekstreme eller svært kraftige vindkast i hele området, og det er fortsatt forventet å være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind samtidig som andre steder kan oppleve ekstremt kraftige vindkast. I tillegg er temperaturen på utsatte steder -7 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip.

Navn Frank
Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/nyhetsarkiv/ekstremvaeret-frank-ekstremt-kraftige-vindkast-i-deler-av-nordland-og-troms
Faren øker fra 22.01.2021 07:00:00
22.01.2021 18:00:00
Konsekvens Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger. Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid. Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket. Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd Følg råd fra beredskapsmyndigheter. Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no). Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Ekstrem situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Oversiktskart