Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Troms

Publisert: 21.01.2021 15:38 Gyldig: fra 22.01.2021 18:00 til 23.01.2021 06:00

Varseltype

Vindkast

Fredag kveld og natt til lørdag ventes det fortsatt lokalt sterke vindkast fra øst og sørøst med styrke på 30-35 m/s

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 22.01.2021 18:00:00
23.01.2021 06:00:00
Konsekvens Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Troms, 22 January 17:00 UTC til 23 January 05:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten, Ofoten og Troms, 22 January 17:00 UTC til 23 January 05:00 UTC.
Oversiktskart