Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Vest-Agder og Rogaland

Publisert: 21.01.2021 13:09 Gyldig: fra 21.01.2021 15:00 til 22.01.2021 12:00

Varseltype

Snø

Frå torsdag ettermiddag til og med fredag føremiddag er det venta omlag 50 cm snø over ca 300-500 meter. I høgare fjellområder kan det komme meir snø.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 21.01.2021 15:00:00
22.01.2021 12:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Vest-Agder og Rogaland, 21 January 14:00 UTC til 22 January 11:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Vest-Agder og Rogaland, 21 January 14:00 UTC til 22 January 11:00 UTC.
Oversiktskart