Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Rogaland

Publisert: 21.01.2021 10:52 Gyldig: fra 21.01.2021 14:00 til 22.01.2021 02:00

Varseltype

Vindkast

Torsdag ettermiddag auking til søraust, seinare sørleg liten storm på kysten, med lokalt vindkast på 28-33 m/s innover land. Torsdag kveld dreiande sørvest og frå seint om kvelden gravdis minkande.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 21.01.2021 14:00:00
22.01.2021 02:00:00
Konsekvens Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.
Råd Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Rogaland, 21 January 13:00 UTC til 22 January 01:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Rogaland, 21 January 13:00 UTC til 22 January 01:00 UTC.
Oversiktskart