Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Vestland fylke

Publisert: 16.01.2021 13:21 Gyldig: fra 17.01.2021 09:00 til 18.01.2021 00:00

Varseltype

Snø

Søndag vil det komme sludd og snø i lavlandet. Det kan lokalt komme 5-15 cm/24t. I fjellet er det ventet mer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 17.01.2021 09:00:00
18.01.2021 00:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Vestland fylke, 17 January 08:00 UTC til 17 January 23:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Vestland fylke, 17 January 08:00 UTC til 17 January 23:00 UTC.
Oversiktskart