Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Nordland

Publisert: 02.01.2021 11:04 Gyldig: fra 30.12.2020 12:00 til 04.01.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Det er ventet lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder. Varselet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 30.12.2020 12:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Nordland, 30 December 11:00 UTC til 03 January 23:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Nordland, 30 December 11:00 UTC til 03 January 23:00 UTC.
Oversiktskart