Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø pågår, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal og Trøndelag

Publisert: 18.11.2020 18:35 Gyldig: fra 18.11.2020 19:00 til 20.11.2020 12:00

Varseltype

Snø

Onsdag, torsdag og først på fredag er det ventet mye snø i Trøndelag og Møre og Romsdal, 0-200 m er det ventet 20-40 cm. Snømengden vil variere mye lokalt, mest nedbør er ventet i Møre og Romsdal. I fjellet vil det komme mer nedbør.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 18.11.2020 19:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over snø pågår, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 18 November 18:00 UTC til 20 November 11:00 UTC.
Kart over snø pågår, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 18 November 18:00 UTC til 20 November 11:00 UTC.
Oversiktskart