Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Fjordane

Publisert: 17.11.2020 13:18 Gyldig: fra 18.11.2020 09:00 til 19.11.2020 00:00

Varseltype

Regn

Frå onsdag føremiddag og til seint onsdag kveld er det venta 50-70 mm/12t.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 18.11.2020 09:00:00
19.11.2020 00:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Fjordane, 18 November 08:00 UTC til 18 November 23:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Fjordane, 18 November 08:00 UTC til 18 November 23:00 UTC.
Oversiktskart