Varsel fra Meteorologisk Institutt

Høy vannstand, gult nivå (MET)

Vestlandet

Publisert: 01.11.2020 09:18 Gyldig: fra 01.11.2020 22:00 til 02.11.2020 13:00

Varseltype

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekningen Tregde til Ålesund: Sent søndag kveld til mandag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 40-60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, i kombinasjon med høye bølger. Vannstanden er ventet å være på det høyeste kl.23 søndag - kl. 01 mandag og mandag kl. 11-13. For Tregde til Stavanger gjelder varselet hovedsaklig ved høyvann kl. 04-06 mandag morgen.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 01.11.2020 22:00:00
02.11.2020 13:00:00
Konsekvens Lokale oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.
Råd Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over høy vannstand, gult nivå, Vestlandet, 01 November 21:00 UTC til 02 November 12:00 UTC.
Kart over høy vannstand, gult nivå, Vestlandet, 01 November 21:00 UTC til 02 November 12:00 UTC.
Oversiktskart