Varsel fra Meteorologisk Institutt for Vestlandet

2

Høy vannstand, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 01.11.2020 22:00 til 02.11.2020 13:00

Varsel

Vannstand langs kysten og i fjordene

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 1. november 2020, kl. 22:00
  • Fare minker: 2. november 2020, kl. 13:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Råd

Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.

Beskrivelse

Varsel for strekningen Tregde til Ålesund: Sent søndag kveld til mandag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 40-60 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, i kombinasjon med høye bølger. Vannstanden er ventet å være på det høyeste kl.23 søndag - kl. 01 mandag og mandag kl. 11-13. For Tregde til Stavanger gjelder varselet hovedsaklig ved høyvann kl. 04-06 mandag morgen.

Kart over høy vannstand, gult nivå, Vestlandet, 01 November 21:00 UTC til 02 November 12:00 UTC.
Kart over høy vannstand, gult nivå, Vestlandet, 01 November 21:00 UTC til 02 November 12:00 UTC.
Oversiktskart