Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Sogn og Fjordane

Publisert: 20.10.2020 10:20 Gyldig: fra 20.10.2020 01:00 til 21.10.2020 04:00

Varseltype

Snø

Tirsdag ventes snø i midtre og indre strøk over 300-500 m, utover tirsdag ettermiddag og kveld vil snøgrensen gå opp til 800-1000 m, først i sør.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 20.10.2020 01:00:00
21.10.2020 04:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Sogn og Fjordane, 19 October 23:00 UTC til 21 October 02:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Sogn og Fjordane, 19 October 23:00 UTC til 21 October 02:00 UTC.
Oversiktskart