Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Troms og Vest-Finnmark med Vidda

Publisert: 17.10.2020 10:29 Gyldig: fra 16.10.2020 08:00 til 18.10.2020 09:00

Varseltype

Snø

Lørdag ventes snø over 100-200 meter, natt til søndag også ned til havnivå.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 16.10.2020 08:00:00
18.10.2020 09:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Troms og Vest-Finnmark med Vidda, 16 October 06:00 UTC til 18 October 07:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Troms og Vest-Finnmark med Vidda, 16 October 06:00 UTC til 18 October 07:00 UTC.
Oversiktskart