Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 16.10.2020 11:05 Gyldig: fra 17.10.2020 14:00 til 19.10.2020 00:00

Varseltype

Snø

Fra lørdag ettermiddag ventes snø over 200-500 meter i Trøndelag. Første del av søndag ventes det lite snø i nordlige del av Trøndelag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 17.10.2020 14:00:00
19.10.2020 00:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Trøndelag, 17 October 12:00 UTC til 18 October 22:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Trøndelag, 17 October 12:00 UTC til 18 October 22:00 UTC.
Oversiktskart