Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

Publisert: 16.10.2020 10:53 Gyldig: fra 17.10.2020 02:00 til 18.10.2020 00:00

Varseltype

Snø

Lørdag ventes snø over 200-500 meter.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 17.10.2020 02:00:00
18.10.2020 00:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 17 October 00:00 UTC til 17 October 22:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 17 October 00:00 UTC til 17 October 22:00 UTC.
Oversiktskart