Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Rondane, fjellstrøkene Dovrefjell -svenskegrensa og Trollheimen - Jotunheimen

Publisert: 15.10.2020 10:01 Gyldig: fra 17.10.2020 08:00 til 19.10.2020 00:00

Varseltype

Snø

Fra lørdag formiddag ventes snø i fjellet.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 17.10.2020 08:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Rondane, fjellstrøkene Dovrefjell -svenskegrensa og Trollheimen - Jotunheimen, 17 October 06:00 UTC til 18 October 22:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Rondane, fjellstrøkene Dovrefjell -svenskegrensa og Trollheimen - Jotunheimen, 17 October 06:00 UTC til 18 October 22:00 UTC.
Oversiktskart