Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark

Publisert: 14.10.2020 17:11 Gyldig: fra 14.10.2020 20:00 til 16.10.2020 17:00

Varseltype

Snø

Fra onsdag kveld er det ventet snøbyger i Øst-Finnmark over 100-300 m, men i løpet av de neste dagene vil det komme snø også i lavlandet. Lokalt kan det komme ca 5-10 cm snø på 24 timer i høyden. Mindre snø er ventet i lavlandet.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 14.10.2020 20:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Øst-Finnmark, 14 October 18:00 UTC til 16 October 15:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Øst-Finnmark, 14 October 18:00 UTC til 16 October 15:00 UTC.
Oversiktskart