Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Troms og Kyst- og Fjordstrøkene i Vest-Finnmark

Publisert: 26.09.2020 10:52 Gyldig: fra 26.09.2020 02:00 til 26.09.2020 15:00

Varseltype

Snø

Natt til lørdag ventes snøbyger over 400-600 moh. Lørdag formiddag ligger snøgrensa stort sett på ca 600 moh, men om ettermiddagen vil den synke til 200-400 moh. Bygeaktiviteten avtar utover ettermiddagen.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 26.09.2020 02:00:00
26.09.2020 15:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Troms og Kyst- og Fjordstrøkene i Vest-Finnmark, 26 September 00:00 UTC til 26 September 13:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Troms og Kyst- og Fjordstrøkene i Vest-Finnmark, 26 September 00:00 UTC til 26 September 13:00 UTC.
Oversiktskart