Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Østafjells

Publisert: 22.09.2020 11:19 Gyldig: fra 22.09.2020 02:00 til 23.09.2020 23:00

Varseltype

Skogbrannfare

Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 22.09.2020 02:00:00
23.09.2020 23:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 22 September 00:00 UTC til 23 September 21:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 22 September 00:00 UTC til 23 September 21:00 UTC.
Oversiktskart