Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET)

Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms

Publisert: 21.09.2020 10:07 Gyldig: fra 21.09.2020 13:00 til 22.09.2020 05:00

Varseltype

Vindkast

Svært kraftig vind fra sørvest, på kysten full storm, med vindkast omkring 30-35 m/s inn over land.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/nyhetsarkiv/oransje-farevarsel-for-svaert-kraftige-vindkast-i-nordland-og-troms-og-regn-i-troms
Faren øker fra 21.09.2020 13:00:00
22.09.2020 05:00:00
Konsekvens Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.
Råd Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, 21 September 11:00 UTC til 22 September 03:00 UTC.
Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms, 21 September 11:00 UTC til 22 September 03:00 UTC.
Oversiktskart