Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Østafjells

Publisert: 18.09.2020 12:50 Gyldig: fra 18.09.2020 13:00 til 22.09.2020 12:00

Varseltype

Skogbrannfare

Det er lokalt stor skogbrannfare Østafjells til det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 18.09.2020 13:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 18 September 11:00 UTC til 22 September 10:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 18 September 11:00 UTC til 22 September 10:00 UTC.
Oversiktskart