Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Nordland

Publisert: 18.09.2020 11:44 Gyldig: fra 21.09.2020 00:00 til 22.09.2020 12:00

Varseltype

Regn

Mandag og første del av tirsdag ventes store nedbørsmengder, lokalt 70-100 mm frem til tirsdag formiddag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 21.09.2020 00:00:00
22.09.2020 12:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Nordland, 20 September 22:00 UTC til 22 September 10:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Nordland, 20 September 22:00 UTC til 22 September 10:00 UTC.
Oversiktskart