Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Nordland

Publisert: 17.09.2020 10:09 Gyldig: fra 18.09.2020 02:00 til 19.09.2020 02:00

Varseltype

Regn

Fra natt til fredag ventes store nedbørsmengder, lokalt 70 til 100 mm fram til natt til lørdag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 18.09.2020 02:00:00
19.09.2020 02:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Nordland, 18 September 00:00 UTC til 19 September 00:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Nordland, 18 September 00:00 UTC til 19 September 00:00 UTC.
Oversiktskart