Varsel fra Meteorologisk Institutt

Styrtregn, gult nivå (MET)

Trøndelag og Sør-Helgeland

Publisert: 01.08.2020 11:48 Gyldig: fra 02.08.2020 17:00 til 03.08.2020 05:00

Varseltype

Styrtregn

Fra søndag ettermiddag til natt til mandag ventes kraftige regnbyger i ditt område. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 02.08.2020 17:00:00
03.08.2020 05:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over styrtregn, gult nivå, Trøndelag og Sør-Helgeland, 02 August 15:00 UTC til 03 August 03:00 UTC.
Kart over styrtregn, gult nivå, Trøndelag og Sør-Helgeland, 02 August 15:00 UTC til 03 August 03:00 UTC.
Oversiktskart