Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Fjellet i Sør-Norge

Publisert: 02.07.2020 09:43 Gyldig: fra 02.07.2020 21:00 til 03.07.2020 17:00

Varseltype

Snø

Torsdag kveld og første del av fredag er det utrygt for glatte veier på høyfjellsovergangene med temperaturer omkring 0 grader og snøbyger.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 02.07.2020 21:00:00
03.07.2020 17:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye snø, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 02 July 19:00 UTC til 03 July 15:00 UTC.
Kart over mye snø, gult nivå, Fjellet i Sør-Norge, 02 July 19:00 UTC til 03 July 15:00 UTC.
Oversiktskart