Varsel fra Meteorologisk Institutt

Styrtregn, gult nivå (MET)

Sør i Trøndelag og indre Nordmøre

Publisert: 26.06.2020 12:35 Gyldig: fra 26.06.2020 16:00 til 27.06.2020 00:00

Varseltype

Styrtregn

Fredag sein ettermiddag og kveld er det ventet lokalt styrtregn og torden. Det vil være store variasjoner i intensitet og nedbørsmengde.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 26.06.2020 16:00:00
27.06.2020 00:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over styrtregn, gult nivå, Sør i Trøndelag og indre Nordmøre, 26 June 14:00 UTC til 26 June 22:00 UTC.
Kart over styrtregn, gult nivå, Sør i Trøndelag og indre Nordmøre, 26 June 14:00 UTC til 26 June 22:00 UTC.
Oversiktskart