Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Vestlandet sør for Stad

Publisert: 20.06.2020 10:38 Gyldig: fra 16.06.2020 10:00 til 21.06.2020 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt stor skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 16.06.2020 10:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart