Varsel fra Meteorologisk Institutt

Styrtregn, gult nivå (MET)

Vestlandet sør for Stad

Publisert: 16.06.2020 10:29 Gyldig: fra 17.06.2020 14:00 til 17.06.2020 20:00

Varseltype

Styrtregn

Fra onsdag ettermiddag til onsdag kveld ventes kraftige regnbyger i midtre og indre strøk der bakken ikke er dekket av snø. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 17.06.2020 14:00:00
17.06.2020 20:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Skader på elektriske anlegg/apparater grunnet lynnedslag.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over styrtregn, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 17 June 12:00 UTC til 17 June 18:00 UTC.
Kart over styrtregn, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 17 June 12:00 UTC til 17 June 18:00 UTC.
Oversiktskart