Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Indre delar av Trøndelag og Nordmøre

Publisert: 06.06.2020 11:15 Gyldig: fra 06.06.2020 11:00 til 07.06.2020 17:00

Varseltype

Regn

Frå i føremiddag, laurdag, til søndag ettermiddag ventast mykje nedbør, lokalt kan det koma 40 mm på 24 timar.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 06.06.2020 11:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Indre delar av Trøndelag og Nordmøre, 06 June 09:00 UTC til 07 June 15:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Indre delar av Trøndelag og Nordmøre, 06 June 09:00 UTC til 07 June 15:00 UTC.
Oversiktskart